Digitaal & marketing : wat brengt de toekomst

De agency van de toekomst

Digitale marketing is nog steeds een relatief nieuw begrip. De agencies die zich hiermee bezig houden zijn dan ook nog steeds in transitie, zoekend naar de best practices. Die moeten nog steeds gecreëerd worden. Dit artikel raakt enkele factoren aan die in beschouwing genomen moeten worden wanneer men bezig is met zijn marketing agency te bouwen. Het moet namelijk gebouwd worden met oog voor de toekomst want daar moet het succesvol zijn. Het probleem is dat deze toekomst verre van zeker is. Capabilities die we nu nog niet kennen zal elementaire kennis worden in de toekomst. Dat is waar een agency nog het meeste rekening mee moet houden. Dat is hoe agencies lang kunnen bestaan.

Een community voor online vertrouwen

Een belangrijk thema binnen marketing is het opwekken van vertrouwen. Vertrouwen in een merk moet echter steeds niet enkel een afweging zijn in de marketing-afdeling. Het is een afweging die heel de organisatie moet maken en in stand moet houden. Met de opkomst van de nieuwe peer-to-peer economie rijzen hier meer dan ooit vragen over hoe mensen vertrouwen kunnen hebben in andere consumenten. Hier speelt vertrouwen zo'n grote rol. Vertrouwen komt uit betrouwbaarheid. Een online community is cruciaal om deze betrouwbaarheid te garanderen en zo vertrouwen uit te stralen. Peer-to-peer bedrijven moeten dus niet enkel vragen beantwoorden over legale zaken en de user interface, ze moeten ook antwoorden verzinnen om een zo sterk mogelijke community uit te bouwen. Deze community zorgt voor het nodige vertrouwen dat een mens overtuigt om in een onbekende, niet-gecertificeerde persoon zijn auto te stappen. Dat druist namelijk in tegen één van de allereerste lessen die we krijgen als kinderen : "stap nooit in een onbekende zijn auto".

subscribe to our newsletter

* = verplicht veld